ข้อมูลการปกครอง

จำนวนตำบล  หมู่บ้าน/ชุมชน   หลังคาเรือน   พื้นที่   แยกรายอำเภอ 

จำนวนและรายชื่อของ อบต. / เทศบาล

 

จำนวนตำบล  หมู่บ้าน/ชุมชน   หลังคาเรือน   พื้นที่   แยกรายอำเภอ 

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

 

ตำบล

 

หมู่บ้าน/

*ชุมชน

หลังคาเรือน

 

พื้นที่

(ตาราง กม.)

1. อำเภอเมือง 15 118 40,682 548.643
- เขตเทศบาล 1 *24 18,829 14.770
- นอกเขตเทศบาล 14 118 21,853 533.873
2. อำเภอกันตัง 14 80 18,323 612.675
- เขตเทศบาล 1 *1 3,967 3.040
- นอกเขตเทศบาล 13 80 14,356 609.635
3. อำเภอปะเหลียน 10 84 13,469 973.130
4. อำเภอย่านตาขาว 8 65 13,743 431.057
5. อำเภอสิเกา 5 40 7,521 523.983
6. อำเภอห้วยยอด 16 133 21,430 753.384
- เขตเทศบาล 1 *7 2,868 6.110
- นอกเขตเทศบาล 15 133 18,562 747.274
7. อำเภอวังวิเศษ 5 68 9,053 477.125
8. อำเภอนาโยง 6 53 9,568 165.017
9. อำเภอรัษฎา 5 50 6,864 232.425
10. กิ่งอำเภอหาดสำราญ 3 20 2,762 224.000

รวม

87

711/*32

143,415

4,941.439

ที่มา : ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล      สำนักงานจังหวัดตรัง

 

จุดเริ่มต้น

หน้าแรก