ข่าวเด่น
วันที่ 2 ѹҤ 2566    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 1 คน
 
 

   ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ เรื่อง เลื่อนวันสัมภาษณ์ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (เฉพาะราย)
   ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ เรื่อง เลื่อนวันสัมภาษณ์ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (เฉพาะราย) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tro.moph.go.th/download/Management/2567/manage10112566_1.pdf


 
   สธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เครือข่าย คบส. จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีโค่อินน์ ตรัง งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เครือข่าย คบส. จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยรับเกียรติจาก นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดการประชุม


 
   สธ.ตรัง ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. บ้านท่าประดู่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.๓o น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าประดู่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นำโดยนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดตรัง มีการให้บริการตวจโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม แพทย์แผนไทย ตรวจมะเร็งเต้านม จากรพ.ตรัง และรพ.ห้วยยอด บริการแว่นสายตาจากกาชาดจังหวัดตรัง บริการเสริมสวยจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตรัง


 
   สธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เครือข่าย คบส. จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีโค่อินน์ ตรัง งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เครือข่าย คบส. จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยรับเกียรติจาก นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดการประชุม


 
 

˹ 1 ͧ 1 [ 1 ]