ข่าวเด่น
วันที่ 20 สิงหาคม 2561    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 2 คน
 
 

   สธ.ตรัง ร่วมยกร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง
    วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น. ณ ห้องประชุมเสรี หงษ์หยก สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง เข้าพบ นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อหารือ การยกร่างมติสมัชชาสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ ประเด็น ลดพฤติกรรม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ้งจังหวัดตรัง จะมีแผนการจัดสมัชชาสุขภาพ ในช่วงเดือน พฤศจิกายนที่จะถึงนี้


 
   สธ.ตรัง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติก ตรังทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
    วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา o๘.๓o น. ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ จ.ตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง ร่วมกิจกรรม ตรังทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติก ด้วยการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดโฟมบรรจุอาหารในอุทยานแห่งชาติ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสวนสาธารณะและสถานที่ราชการ


 
   สธ.ตรัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
    วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สธ.ตรัง ร่วมกิจกรรม (ช่วงเย็น)ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธี


 
   สธ.ตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
   วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สธ.ตรัง ร่วมกิจกรรม (ช่วงเช้า)เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา


 
   สธ.ตรัง ร่วมต้อนรับแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมลงพื้นที่ ณ รพ.สต.คลองลุ อ
   ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สธ.ตรัง ร่วมต้อนรับแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง พร้อมลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เรื่อง อสม.๔.๐ , ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ , อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) , การเตรียมการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-payment , ผลงานที่ภาคภูมิใจ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


 
 

หน้า 1 ของ 25 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ]