ข่าวเด่น
วันที่ 23 มกราคม 2561    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 3 คน
 
 

   สธ.ตรัง ร่วมงานมหกรรมสุขภาพปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที ๑๒ "Primary we care คนปฐมภูมิหัวใจเพชร"
    ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ สธ.ตรัง นำโดยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง) , นายประสงค์ ปัญจเมธีกุล (สาธารณสุขอำเภอเมือง) ร่วมงานมหกรรมสุขภาพปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที ๑๒ "Primary WE CARE คนปฐมภูมิหัวใจเพชร" (วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 
   สธ.ตรัง ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. รร.บ้านทุ่งกอ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
   วันที่ 18 มกราคม 2561 ของวันนี้ ณ รร.บ้านทุ่งกอ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยมีนายธีระศักดิ์ มักคุ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายอำเภอหาญสำราญ สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การต้อนรับ


 
   สธ.ตรัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การสนับสนุนเกษตรกร เพื่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระหว่างหน่วยงานกระทรวงต่างๆ "เนื่องด้วยโรงพยาบาลตรัง ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลนำร่องอาหารปลอดภัย ๕ แห่งของประเทศ"
   ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรัง สธ.ตรัง นำโดยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง) , แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง) ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การสนับสนุนเกษตรกร เพื่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระหว่างหน่วยงานกระทรวงต่างๆ "เนื่องด้วยโรงพยาบาลตรัง ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลนำร่องอาหารปลอดภัย ๕ แห่งของประเทศ"


 
   สธ.ตรัง สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ๑/๒๕๖๑
    วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา รพ.ศูนย์ตรัง นำโดยนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๑๒ และคณะ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กรณีปกติ จังหวัดตรัง รอบที่ ๑/๒๕๖๑


 
   สธ.ตรัง รับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงฯกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๑ ณ รพ.สต.บ้านกะลาเส
    วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ของวันนี้ (ช่วงเช้า) นำโดยนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑๒ และคณะตรวจนิเทศงานระดับกระทรวง กรณีปกติ จังหวัดตรัง รอบที่๑/๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปี ๒๕๖๑ ผลงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา


 
 

หน้า 1 ของ 56 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ]