ข่าวเด่น
วันที่ 23 ԧҤ 2562    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 1 คน
 
 

   สธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เครือข่าย คบส. จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีโค่อินน์ ตรัง งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เครือข่าย คบส. จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยรับเกียรติจาก นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดการประชุม


 
   สธ.ตรัง ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. บ้านท่าประดู่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.๓o น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าประดู่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นำโดยนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดตรัง มีการให้บริการตวจโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม แพทย์แผนไทย ตรวจมะเร็งเต้านม จากรพ.ตรัง และรพ.ห้วยยอด บริการแว่นสายตาจากกาชาดจังหวัดตรัง บริการเสริมสวยจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตรัง


 
   สธ.ตรัง ร่วมจัดโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิก
   ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทีมนักวิ่งจ.สตูล และทีมนักวิ่งจ.พัทลุง วิ่งถึงหอนาฬิกา จ.ตรัง วิ่งต่อมาพร้อมทีมนักวิ่ง จ.ตรัง ถึงลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีรับมอบคฑา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ รับคฑาจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง การนี้ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการเขต ๑๒ และคณะผู้บริหารสธ.ตรัง นำโดยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ


 
 

˹ 1 ͧ 1 [ 1 ]