ข่าวเด่น
วันที่ 20 เมษายน 2561    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 11 คน
 
 

   สธ.ตรัง ต้อนรับอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ในการศึกษาดูงานเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ ณ รพ.สต.หนองบัว อ.รัษฎา
   วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สธ.ตรัง ต้อนรับนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ในการการศึกษาดูงานเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ สำหรับสื่อมวลชน (Press tour) “การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดตรัง”


 
   สธ.ตรัง ร่วมยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ในการการศึกษาดูงานเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ สำหรับสื
   วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.oo น. สธ.ตรัง ร่วมยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ในการศึกษาดูงานเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ สำหรับสื่อมวลชน (Press tour) “การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดตรัง”


 
   สธ.ตรัง จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านอาหาร เพื่อการต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๑
   ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สธ.ตรัง โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านอาหาร เพื่อการต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม จรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง


 
   สธ.ตรัง ประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
   ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สธ.ตรัง ประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สธ.ตรังนำโดยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และคณะทำงานฯ ร่วมประชุม


 
   สธ.ตรัง นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดตรัง
   สธ.ตรัง นำโดยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และคณะ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและอดทน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา


 
 

หน้า 1 ของ 9 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]