ข่าวเด่น
วันที่ 18 ตุลาคม 2561    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 1 คน
 
 

   สธ.ตรัง ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตรัง รร.บ้านหนองศรีจันทร์ อ.รัษฎา
   วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตรัง ออกปฎิบัติงาน ณ รร.บ้านหนองศรีจันทร์ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง โดย นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดตรัง มี นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายชวน สองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายจิโรจน์ สำแดง นายอำเภอรัษฎา นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรังและกาชาดจังหวัดตรัง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้การต้อนรับ


 
   สธ.ตรัง ลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
   ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ช่วงบ่าย) สธ.ตรัง ลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าเตรียมการรับเสด็จฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.หาดสำราญ จ.ตรัง


 
   สธ.ตรัง จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงลาย อ.หาดสำราญ
    วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo น. ณ รร.บ้านบกหัก อ.หาดสำราญ จ.ตรัง นำโดยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ อ.หาดสำราญลงเยี่ยมและให้กำลังใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก พร้อมมอบเคมีภัณฑ์กำจัดยุงให้กับจิตอาสา โดยมีสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ และเจ้าหน้าที่ให้พื้นที่ให้การต้อนรับ


 
   สธ.ตรัง จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลาย อ.กันตัง จ.ตรัง
   วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓o น. ณ มัสยิดบ้านสิเหร่ อ.กันตัง จ.ตรัง นำโดยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบเคมีภัณฑ์กำจัดยุงให้กับจิตอาสาโดยมีสาธารณสุขอำเภอกันตัง และเจ้าหน้าที่ อสม. ในพื้นที่ให้การต้อนรับ


 
   สธ.ตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. สธ.ตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


 
 

หน้า 1 ของ 5 [ 1 2 3 4 5 ]