ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสจ.ตรัง
รพ.พัทลุง รับย้ายรับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขยายเวลารับย้ายรับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครชำนาญการพิเศษ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาวิสัญญีวิทยา) โรงพยาบาลกันตัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย/โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย/โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) สังกัดสำนักงานสาธารณสุข
รายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวิชาการเครือข่ายจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565