ประชาสัมพันธ์การใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่คณะกรรมการแพทยสภารับรอง
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (๒๖ มี.ค. ๖๑)
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รพ.วังวิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 ของ
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (๑๒ มี.ค. ๖๑)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (๕ มี.ค. ๖๑)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ ๙
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักโภชนาการและนักวิชาการคอมพิวเตอร์