วันที่ 19 กันยายน 2561    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 2 คน
 
 
 
 
 
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
 
 
      รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tro.moph.go.th/download/Management/2561/manage05072561_1.zip
5 กรกฎาคม 2561