วันที่ 25 Ҥ 2564    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 1 คน
 
 
 
 
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 
 
      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านช่อง สสอ.นาโยง จ.ตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tro.moph.go.th/download/Management/2563/manage30102562.pdf
30 Ҥ 2562