วันที่ 25 Ҥ 2564    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 1 คน
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 
 
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tro.moph.go.th/download/Management/2563/manage19112562.pdf
19 Ȩԡ¹ 2562