วันที่ 26 Ҿѹ 2567    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 1 คน
 
 
 
สธ.ตรัง ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. บ้านท่าประดู่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
          วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.๓o น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าประดู่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นำโดยนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดตรัง มีการให้บริการตวจโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม แพทย์แผนไทย ตรวจมะเร็งเต้านม จากรพ.ตรัง และรพ.ห้วยยอด บริการแว่นสายตาจากกาชาดจังหวัดตรัง บริการเสริมสวยจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตรัง

โดยมีนายชวน สองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยยอด นพ.ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์ ผอ.รพ.ห้วยยอดนายดำรงค์ แจ้งไข สาธารณสุขอำเภอห้วยยอด และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ѹ : 26 Ȩԡ¹ 2561 - 21:42:38