วันที่ 26 Ҿѹ 2567    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 1 คน
 
 
 
สธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เครือข่าย คบส. จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
          วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีโค่อินน์ ตรัง งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เครือข่าย คบส. จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยรับเกียรติจาก นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการปฏิบัติภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ,ผู้นำชุมชน,อสม. ,โรงเรียน ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคแก่กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล พร้อมขยายเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ครอบคุมระดับพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. เภสัชกรโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ รวม ๑๘๐ คน
ѹ : 5 չҤ 2562 - 17:22:29