วันที่ 26 Ҿѹ 2567    |  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน 1 คน
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ เรื่อง เลื่อนวันสัมภาษณ์ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (เฉพาะราย)
          ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ เรื่อง เลื่อนวันสัมภาษณ์ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (เฉพาะราย)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tro.moph.go.th/download/Management/2567/manage10112566_1.pdf
ѹ : 11 Ȩԡ¹ 2566 - 00:08:57