ลำดับที่ < 1 >
 
ชื่อ  :  เพิ่งบรรจุ
เมล์ :  Mailto :
 
เนื้อความ :  
อยากทราบเหมือนกันค่ะว่าเขาจะดำเนินการตอนไหนค่ะ

 

 
 
วันที่ตอบ :
[ 17 กรกฎาคม 2556 - 14:58:59]   หมายเลข IP  119.42.86.104  
   

 


   
ลำดับที่ < 2 >
 
ชื่อ  :  นงลักษณ์ จ
เมล์ :  Mailto :
 
เนื้อความ :  
ตามหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0201.039/10891 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
เรื่อง การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง
เรียน เลขาธิการ ก.พ.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ไม่ได้เรียน นายแพทย์สาธารณสุข เพื่อดำเนินการ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่สามารถดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ได้ค่ะ

 

 
 
วันที่ตอบ :
[ 18 กรกฎาคม 2556 - 09:45:10]   หมายเลข IP  192.168.40.78  
   

 


   
ลำดับที่ < 3 >
 
ชื่อ  :  ยศกร
เมล์ :  Mailto :
 
เนื้อความ :  
เป็นข้อหารือจากกระทรวงสาธารณสุข ไป กพ. นะครับ รอคำตอบหน่อยดีไหมครับ อย่างไรกระทรวงคงแจ้งมาอีกครั้ง แล้วค่อยมาตามกันเนาะ ผมช่วยตามด้วย

 

 
 
วันที่ตอบ :
[ 19 กรกฎาคม 2556 - 18:48:11]   หมายเลข IP  223.204.100.82