วันที่ 11 ธันวาคม 2561        ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน1คน
ผู้บริหาร สสจ.ตรัง


ผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง


นพ.สสจ.ตรัง
นายวิฑูรย์ เหลืองดิลก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง   


นายไพศาล เกื้ออรุณ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)


นายธีระศักดิ์ มักคุ้น
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)


นายอาเนช โออิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
                                                                                                                                                                                             
กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน สสจ.ตรัง