วันที่ 23 ԧҤ 2562        ขณะนี้มีผู้ออนไลน์จำนวน1คน


ผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง


นพ.สสจ.ตรัง
นายแพทย์บรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง   


นายแพทย์สินชัย รองเดช
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)


นายธีระศักดิ์ มักคุ้น
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)


นายอาเนช โออิน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
                                                                                                                                                                                             
กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน สสจ.ตรัง