วัน/เดือน/ปี
ประกาศจังหวัดตรัง
จัดซื้อ / จัดจ้าง
เอกสาร
09 ส.ค. 62
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
09 ส.ค. 62
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
09 ส.ค. 62
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
08 ส.ค. 62
    ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
08 ส.ค. 62
    ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อเครื่องฟังเสียงทารกในครรภ์ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
06 ส.ค. 62
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้รับบริการทั่วไป (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
01 ส.ค. 62
    ประกาศผลการคัดเลือกยาสืบราคา จังหวัดตรัง(สสจ.ตรัง) รายละเอียด
23 ก.ค. 62
    ประกาศผูชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่นั่งรอรับสำหรับผู้สูงอายุ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
23 ก.ค. 62
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
18 ก.ค. 62
    เผยแพร่สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สสจ.ตรัง (งบรพ.สต.เพิ่มเติม) (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
12 ก.ค. 62
    แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562(รพ.กันตัง) รายละเอียด
12 ก.ค. 62
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สสจ.ตรัง) รายละเอียด
11 ก.ค. 62
    ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตามแบบ สขร. (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
09 ก.ค. 62
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
01 ก.ค. 62
    สัญญาซื้อขายตู้อบเด็ก (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
01 ก.ค. 62
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 70% (รพ.กันตัง) รายละเอียด
01 ก.ค. 62
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางบ 10% (รพ.กันตัง) รายละเอียด
28 มิ.ย. 62
    ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
26 มิ.ย. 62
    เผยแผร่ผลการสืบราคายารวม จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
24 มิ.ย. 62
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
19 มิ.ย. 62
    แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
19 มิ.ย. 62
    ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
19 มิ.ย. 62
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียด
18 มิ.ย. 62
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
14 มิ.ย. 62
    ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
13 มิ.ย. 62
    ประกาศประกวดาคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
11 มิ.ย. 62
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
06 มิ.ย. 62
    สัญญาก่อสร้างทางลาด หลังคา พร้อมราวจับ (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
31 พ.ค. 62
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบรพ.สต.เพิ่มเติม สสจ.ตรัง) รายละเอียด
30 พ.ค. 62
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ( สสจ.ตรัง) รายละเอียด
29 พ.ค. 62
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
27 พ.ค. 62
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
24 พ.ค. 62
    สัญญาจ้างก่อสร้าง (รพ.สต.บ้านเจ้าพะ) รายละเอียด
22 พ.ค. 62
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่นั่งรอรับสำหรับผู้สูงอายุ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
22 พ.ค. 62
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
17 พ.ค. 62
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
16 พ.ค. 62
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
16 พ.ค. 62
    แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
16 พ.ค. 62
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
15 พ.ค. 62
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
02 พ.ค. 62
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
02 พ.ค. 62
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
02 พ.ค. 62
    เชิญร่วมเสนอราคา การสืบราคายา จังหวัดตรัง พ.ศ.2562 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
30 เม.ย. 62
    ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
30 เม.ย. 62
    สัญญาซื้อเครื่องวัดการบีบตัวของมดลูกและทารกในครรภ์ (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
30 เม.ย. 62
    สัญญาซื้อเครื่องนับเม็ดยา (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
30 เม.ย. 62
    สัญญาซื้อเครื่องส่องไฟสำหรับเด็กตัวเหลือง (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
19 เม.ย. 62
    สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
19 เม.ย. 62
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
19 เม.ย. 62
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
18 เม.ย. 62
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
17 เม.ย. 62
    สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
11 เม.ย. 62
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบรพ.สต.เพิ่มเติม จำนวน 7 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
11 เม.ย. 62
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
11 เม.ย. 62
    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
09 เม.ย. 62
    ปประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
05 เม.ย. 62
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
04 เม.ย. 62
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
02 เม.ย. 62
    สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสืบสานพระราชดำริฯ (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
01 เม.ย. 62
    ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
29 มี.ค. 62
    เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
22 มี.ค. 62
    สัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องคลื่นเหนือเสียงความถี่สูงเพื่อการรักษา (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
22 มี.ค. 62
    สัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
19 มี.ค. 62
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
19 มี.ค. 62
    ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง (รพ.กันตัง) รายละเอียด
19 มี.ค. 62
    สัญญาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
18 มี.ค. 62
    ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
13 มี.ค. 62
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
12 มี.ค. 62
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
07 มี.ค. 62
    ประกาศร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง (รพ.กันตัง) รายละเอียด
05 มี.ค. 62
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
04 มี.ค. 62
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร (รพ.สต.บ้านจ้าพะ) รายละเอียด
04 มี.ค. 62
    แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (รพ.สต.บ้านจ้าพะ) รายละเอียด
01 มี.ค. 62
    ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
28 ก.พ. 62
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
27 ก.พ. 62
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
25 ก.พ. 62
    ประกาศแผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
25 ก.พ. 62
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
18 ก.พ. 62
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
12 ก.พ. 62
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
08 ก.พ. 62
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยเป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 290 ตารางเมตร (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
08 ก.พ. 62
    ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสืบสานพระราชดำริ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
29 ม.ค. 62
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 3) สสจ.ตรัง รายละเอียด
25 ม.ค. 62
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
17 ม.ค. 62
    สขร ธันวาคม 2561 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
15 ม.ค. 62
    ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
10 ม.ค. 62
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย (รพ.ห้วยยอด) รายละเอียด
10 ม.ค. 62
    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (รพ.กันตัง) รายละเอียด
04 ม.ค. 62
    ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
04 ม.ค. 62
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย(รพ.กันตัง) รายละเอียด
28 ธ.ค. 61
    รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
28 ธ.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒) (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
27 ธ.ค. 61
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
26 ธ.ค. 61
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
20 ธ.ค. 61
    ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
18 ธ.ค. 61
    ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.กันตัง) รายละเอียด
17 ธ.ค. 61
    ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
12 ธ.ค. 61
    ประกาศสัญญาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง ปี 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
12 ธ.ค. 61
    ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสืบสานพระราชดำริ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น 592 ตารางเมตร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
12 ธ.ค. 61
    ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
12 ธ.ค. 61
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
06 ธ.ค. 61
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่นั่งรอสำหรับผู้สูงอายุ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
04 ธ.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะ3 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
04 ธ.ค. 61
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ๘ รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
03 ธ.ค. 61
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๘ รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
03 ธ.ค. 61
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปี 2562(รพ.กันตัง) รายละเอียด
29 พ.ย. 61
    ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ(รพ.ห้วยยอด) รายละเอียด
29 พ.ย. 61
    ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยเป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 290 ตารางเมตร(รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
29 พ.ย. 61
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสืบสานพระราชดำริ (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
29 พ.ย. 61
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย(รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
29 พ.ย. 61
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
29 พ.ย. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอภาพ ชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด ๒๐๐ นิ้ว (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
29 พ.ย. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
29 พ.ย. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมิเดีย (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
27 พ.ย. 61
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างรพ.สต.ละมอ รายละเอียด
28 พ.ย. 61
    ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
26 พ.ย. 61
    ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสืบสานพระราชดำริ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น 592 ตารางเมตร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
26 พ.ย. 61
    ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
20 พ.ย. 61
    ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (รพ.ห้วยยอด) รายละเอียด
20 พ.ย. 61
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคายูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ๒ ชุด (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
19 พ.ย. 61
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ้าพะ (สสอ.ปะเหลียน) รายละเอียด
12 พ.ย. 61
    ประกาศผู้ชนิดการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
08 พ.ย. 61
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวน จำนวน 1 รายการ (สสอ.กันตัง) รายละเอียด
02 พ.ย. 61
    ราคากลาง ระบบบำบัดน้ำเสีย (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
02 พ.ย. 61
    ราคากลาง อาคารแพทย์แผนไทย (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
02 พ.ย. 61
    ราคากลาง อาคารสืบสานพระราชดำริ (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
02 พ.ย. 61
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
02 พ.ย. 61
    ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
31 ต.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
31 ต.ค. 61
    ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
31 ต.ค. 61
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
12 ต.ค. 61
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
10 ต.ค. 61
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
04 ต.ค. 61
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.ละมอ อ.นาโยง (สสอ.นาโยง) รายละเอียด
04 ต.ค. 61
    เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.ละมอ อ.นาโยง (สสอ.นาโยง) รายละเอียด
01 ต.ค. 61
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
28 ก.ย. 61
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตังปี 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
28 ก.ย. 61
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
28 ก.ย. 61
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
28 ก.ย. 61
   ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคาร รพ.สต.ละมอ รายละเอียด
25 ก.ย. 61
    เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
25 ก.ย. 61
    ประกาศราคากลางยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
25 ก.ย. 61
    ประกาศราคากลางยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้่นฐานรพ.สต. (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
25 ก.ย. 61
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
24 ก.ย. 61
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
24 ก.ย. 61
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รพ.กันตัง) รายละเอียด
24 ก.ย. 61
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ปี2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
24 ก.ย. 61
    เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
17 ก.ย. 61
    ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
17 ก.ย. 61
    ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
17 ก.ย. 61
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
17 ก.ย. 61
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
14 ก.ย. 61
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
11 ก.ย. 61
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
10 ก.ย. 61
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
10 ก.ย. 61
    ร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง ประจำปีงบ ๒๕๖๒ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
10 ก.ย. 61
    ร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
05 ก.ย. 61
    สัญญาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร จำนวน 2 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
04 ก.ย. 61
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
03 ก.ย. 61
    สัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (รพ.กันตัง) รายละเอียด
28 ส.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
28 ส.ค. 61
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 อาคารแพทย์แผนไทย (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
28 ส.ค. 61
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ระบบบำบัดน้ำเสีย (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
28 ส.ค. 61
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 อาคารสืบสานพระราชดำริ (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
27 ส.ค. 61
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) /td> รายละเอียด
24 ส.ค. 61
    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (รพ.ห้วยยอด) รายละเอียด
21 ส.ค. 61
    ร่างประกาศ ซื้อเครื่องล้างสายยางพร้อมอบแห้ง 1 เครื่อง (รพ.กันตัง) รายละเอียด
21 ส.ค. 61
    ประกาศ ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม 1 เครื่อง (รพ.กันตัง) รายละเอียด
10 ส.ค. 61
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สสอ.นาโยง) รายละเอียด
09 ส.ค. 61
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
09 ส.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
09 ส.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณและจ้างทำเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
02 ส.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจำนวน ๒ รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
25 ก.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงชุดประชม ไมโครโฟนสภา ห้องเสรี หงส์หยก (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
24 ก.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมราคา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (รพ.กันตัง) รายละเอียด
11 ก.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
05 ก.ค. 61
    ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร จำนวน 2 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
02 ก.ค. 61
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง และต่อเติมอาคาร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
21 มิ.ย. 61
    ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจำนวน 2 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
12 มิ.ย. 61
    ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร จำนวน ๒ รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
08 มิ.ย. 61
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
01 มิ.ย. 61
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร 5 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
22 พ.ค. 61
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคารผลิตยาสมุนไพร (รพ.ห้วยยอด) รายละเอียด
22 พ.ค. 61
    สัญญาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพรังสีเอกซ์เรย์ในช่องปาก (รพ.กันตัง) รายละเอียด
22 พ.ค. 61
    สัญญาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (รพ.กันตัง) รายละเอียด
17 พ.ค. 61
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
16 พ.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์และติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
16 พ.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งเวทีและบูธนิทรรศการงานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
16 พ.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
16 พ.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 2 รายการ รายละเอียด
16 พ.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำรวจและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
16 พ.ค. 61
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
16 พ.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารและคู่มือสำหรับงานด่านอาหารและยากันตัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
15 พ.ค. 61
    แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการ To Be Number One ปี 2561 รายละเอียด
10 พ.ค. 61
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
03 พ.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียด
19 เม.ย. 61
    สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้าย (รพ.สต.มดตะนอย) รายละเอียด
19 เม.ย. 61
    สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าออก (รพ.สต.นาเกลือใต้) รายละเอียด
19 เม.ย. 61
    สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว (รพ.สต.บางเป้า) รายละเอียด
19 เม.ย. 61
    สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าออก (รพ.สต.บ่อน้ำร้อน) รายละเอียด
19 เม.ย. 61
    สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว (รพ.สต.บ้านเกาะเคี่ยม) รายละเอียด
18 เม.ย. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
11 เม.ย. 61
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอานามัย เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (สสอ.เมือง) รายละเอียด
29 มี.ค. 61
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น (สสอ.เมือง) รายละเอียด
29 มี.ค. 61
    เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น (สสอ.เมือง) รายละเอียด
29 มี.ค. 61
    ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
23 มี.ค. 61
    ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
23 มี.ค. 61
    สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เลขที่ 64/2561 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
23 มี.ค. 61
    สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เลขที่ 65/2561 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
23 มี.ค. 61
    สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เลขที่ 66/2561 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
15 มี.ค. 61
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
13 มี.ค. 61
    สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น (รพ.หาดสำราญ) รายละเอียด
23 ก.พ. 61
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
16 ก.พ. 61
    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกรองอากาศและปรับอากาศ อาคารผลิตยาสมุนไพร (รพ.ห้วยยอด) รายละเอียด
01 ก.พ. 61
    สัญญายูนิตทำฟัน สัญญาเลขที่ 55/2561 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
01 ก.พ. 61
    สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
01 ก.พ. 61
    สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
31 ม.ค. 61
    ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
18 ม.ค. 61
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
11 ม.ค. 61
    สัญญาอาหารผู้ป่วย (รพ.กันตัง) รายละเอียด
11 ม.ค. 61
    สัญญาทำความสะอาด (รพ.กันตัง) รายละเอียด
09 ม.ค. 61
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร
      (รพ.หาดสำราญฯ)
รายละเอียด
09 ม.ค. 61
    สัญญาซื้อขายรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๒ คัน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
03 ม.ค. 61
    รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
25 ธ.ค. 60
    แบบรายงานแผนการปฎิบัติงานซื้อจ้าง ปี 2561 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
20 ธ.ค. 60
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารผู้ป่วย (รพ.กันตัง) รายละเอียด
20 ธ.ค. 60
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาด (รพ.กันตัง) รายละเอียด
20 ธ.ค. 60
    สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
18 ธ.ค. 60
    สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 288 ตารางเมตร (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
13 ธ.ค. 60
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
13 ธ.ค. 60
    สัญญาซื้อขายชุดไมค์ต่อพ่วงห้องประชุม 2 สสจ.ตรัง รายละเอียด
13 ธ.ค. 60
    สัญญาซื้อขายชุดไมค์ต่อพ่วงห้องประชุม 1 สสจ.ตรัง รายละเอียด
13 ธ.ค. 60
    สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ CAB จำนวน 5 คัน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
13 ธ.ค. 60
    สัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
12 ธ.ค. 60
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ สำหรับ รพ.สต.บางเป้า (สสอ.กันตัง) รายละเอียด
12 ธ.ค. 60
    รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (สสอ.กันตัง) รายละเอียด
04 ธ.ค. 60
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง ปีงบประมาณ 2561 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
04 ธ.ค. 60
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปรงบประมาณ 2561 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
30 พ.ย. 60
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารพัสดุ (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
30 พ.ย. 60
    ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ (รพ.หาดสำราญฯ) รายละเอียด
29 พ.ย. 60
    เอกสารขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
29 พ.ย. 60
    สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ.กันตัง) รายละเอียด
29 พ.ย. 60
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (รพ.กันตัง) รายละเอียด
28 พ.ย. 60
    ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยในโรงพยาบาลกันตัง ปีงบประมาณ 2561 (รพ.กันตัง) รายละเอียด
28 พ.ย. 60
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันตัง) รายละเอียด
28 พ.ย. 60
    ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอาคารพัสดุ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
27 พ.ย. 60
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
27 พ.ย. 60
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 2 คัน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
23 พ.ย. 60
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 5 คัน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
22 พ.ย. 60
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดและอาหารผู้ป่วย รพ.กันตัง (รพ.กันตัง) รายละเอียด
22 พ.ย. 60
    แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รพ.ห้วยยอด) รายละเอียด
20 พ.ย. 60
    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ สำหรับ รพ.สต.บางเป้า รายละเอียด
20 พ.ย. 60
    ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ สำหรับ รพ.สต.บางเป้า รายละเอียด
17 พ.ย. 60
    ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ รายละเอียด
16 พ.ย. 60
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 2 เตียง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
15 พ.ย. 60
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 288 ตร.ม. (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
14 พ.ย. 60
    ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ สำหรับ รพ.สต.บางเป้า รายละเอียด
14 พ.ย. 60
    ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ สำหรับ รพ.สต.บางเป้า รายละเอียด
14 พ.ย. 60
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (สสอ.กันตัง) รายละเอียด
14 พ.ย. 60
    คุณลักษณะเฉพาะ (สสอ.กันตัง) รายละเอียด
09 พ.ย. 60
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้าง อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร รพ.หาดสำราญ รายละเอียด
09 พ.ย. 60
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
09 พ.ย. 60
    ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 5 คัน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
08 พ.ย. 60
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (สสอ.เมือง) รายละเอียด
07 พ.ย. 60
    ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
07 พ.ย. 60
    ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
07 พ.ย. 60
    ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
03 พ.ย. 60
    ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 5 คัน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
02 พ.ย. 60
    ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 2 เตียง (สสจ) รายละเอียด
02 พ.ย. 60
    ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ (สสจ) รายละเอียด
01 พ.ย. 60
    ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 2 คัน (สสจ.) รายละเอียด
01 พ.ย. 60
    ราคากลางรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 2 คัน (สสจ.) รายละเอียด
27 ต.ค. 60
    ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 2 เตียง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
27 ต.ค. 60
    ราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 2 เตียง (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
27 ต.ค. 60
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ (สสอ.เมือง) รายละเอียด
27 ต.ค. 60
    ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 5 คัน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
25 ต.ค. 60
    ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 5 คัน (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
25 ต.ค. 60
    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ของ สสอ.เมืองตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding (สสอ.เมือง) รายละเอียด
25 ต.ค. 60
    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ของ รพ.สต.โคกหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding (รพ.สต.โคกหล่อ) รายละเอียด
25 ต.ค. 60
    ประกวดราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธี e-bidding (สสอ.เมือง) รายละเอียด
24 ต.ค. 60
    ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
      ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 5 คัน (สสจ.ตรัง)
รายละเอียด
24 ต.ค. 60
    ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดไมค์ห้องประชุมชนิดต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
24 ต.ค. 60
    ประกาศอำเภอเมืองตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สสอ.เมืองตรัง) รายละเอียด
24 ต.ค. 60
    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โคมไฟผ่าตัดใหญ่ 1 ชุด รพ.ย่านตาขาว) รายละเอียด
24 ต.ค. 60
    แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2561 (ครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ รพ.สต.บางเป้า) รายละเอียด
24 ต.ค. 60
    แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2561 (เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง สสอ.ปะเหลียน) รายละเอียด
24 ต.ค. 60
    แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2561 (เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง สสอ.หาดสำราญ) รายละเอียด
24 ต.ค. 60
    แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2561 (โคมไฟผ่าตัดใหญ่ 1 ชุด รพ.ย่านตาขาว) รายละเอียด
24 ต.ค. 60
   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2561 (รถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน รพ.สต.โคกหล่อ) รายละเอียด
24 ต.ค. 60
    แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2561 (รถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน สสอ.เมืองตรัง) รายละเอียด
24 ต.ค. 60
    แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 2561 (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ รพ.สต.นาโยงใต้) รายละเอียด
24 ต.ค. 60
    แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 2561 (ครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ รพ.สต.โคกหล่อ) รายละเอียด
19 ต.ค. 60
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) รายละเอียด
19 ต.ค. 60
    ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สสจ.ตรัง) รายละเอียด
16 ต.ค. 60
    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อาคารพัสดุ) สสจ.ตรัง รายละเอียด
16 ต.ค. 60
    ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 4 โครงการ (ครุภัณฑ์) สสจ.ตรัง รายละเอียด
11 ต.ค. 60
    แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 รพ.กันตัง รายละเอียด
10 ต.ค. 60
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาล) รพ.กันตัง รายละเอียด
10 ต.ค. 60
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย) รพ.กันตัง รายละเอียด
06 ต.ค. 60
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) รพ.กันตัง รายละเอียด
04 ต.ค. 60
    จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
01 ก.ย. 60
    ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 หมวด รายละเอียด
01 ก.ย. 60
    ประกวดราคาซื้อชุดระบบไปป์ไลท์ จำนวน 2 รายการ รพ.ตรัง รายละเอียด
28 ส.ค. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.หาดสำราญ รายละเอียด
24 ส.ค. 60
    ราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ประปา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 180,000 บาท รายละเอียด
24 ส.ค. 60
    ราคากลาง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 270,000 บาท รายละเอียด
24 ส.ค. 60
    ราคากลาง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 14 ชุด เป็นเงิน 210,000 บาท รายละเอียด
03 ส.ค. 60
    สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำพร้อมทางเชื่อม เอกสารเลขที่ 239/2560 รพ.หาดสำราญฯ รายละเอียด
02 ส.ค. 60
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล) จำนวน ๒ รายการ รายละเอียด
24 ก.ค. 60
    แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
23 มิ.ย. 60
    ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 รายละเอียด
19 มิ.ย. 60
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
19 มิ.ย. 60
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      สสจ.ตรัง
รายละเอียด
06 มิ.ย. 60
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
16 พ.ค. 60
    ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล 2 รายการ รายละเอียด
24 เม.ย. 60
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
05 เม.ย. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
03 เม.ย. 60
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สสจ.ตรัง รายละเอียด
03 เม.ย. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง (High Frequency Oscillatory Ventilation)
      จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
รายละเอียด
03 เม.ย. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว (Blood Refrigeration) จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
03 เม.ย. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมวัด IBP สำหรับผู้ป่วยวิกฤตใน ICU
      จำนวน 3 เครื่อง รพ.ตรัง
รายละเอียด
03 เม.ย. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
29 มี.ค. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
23 มี.ค. 60
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตบ้านพัก 20 ยูนิต(6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น รพ.ห้วยยอด รายละเอียด
21 มี.ค. 60
    ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล) 2 รายการ สสจ.ตรัง รายละเอียด
15 มี.ค. 60
    ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตบ้านพัก 20 ยูนิต(6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น รพ.ห้วยยอด รายละเอียด
15 มี.ค. 60
    สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) รายละเอียด
13 มี.ค. 60
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน) ครั้งที่ 2 รายละเอียด
07 มี.ค. 60
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
06 มี.ค. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียด
27 ก.พ. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.ตรัง รายละเอียด
27 ก.พ. 60
    ประกวดราคาเช่าเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 20 เครื่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
21 ก.พ. 60
    ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
21 ก.พ. 60
    ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน รายละเอียด
10 ก.พ. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ รพ.ตรัง รายละเอียด
10 ก.พ. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รพ.ตรัง รายละเอียด
07 ก.พ. 60
    สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ รพ.กันตัง รายละเอียด
31 ม.ค. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รพ.กันต้ง รายละเอียด
31 ม.ค. 60
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
09 ม.ค. 60
    ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ คาสเซ็ทสเตอแร็ด 100 เอส จำนวน 500 ชุด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 รพ.ตรัง รายละเอียด
09 ม.ค. 60
    ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 รพ.ตรัง รายละเอียด
09 ม.ค. 60
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยุนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น ตามแบบเลขที่ 8440 จำนวน 1 รายการ รพ.ห้วยยอด รายละเอียด
09 ม.ค. 60
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น (ส่วนที่เหลือ) ตามแบบเลขที่ 8728 จำนวน 1 รายการ รพ.ห้วยยอด รายละเอียด
09 ม.ค. 60
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ รพ.ห้วยยอด รายละเอียด
09 ม.ค. 60
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สสจ.ตรัง รายละเอียด
23 ธ.ค. 59
    ประกาศราคากลางรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน(EMS) พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด
23 ธ.ค. 59
    ร่างประกาศจังหวัดตรัง ประกวดราคาซ์ื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
15 ธ.ค. 59
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรั้วตาข่ายพัก ประตูรั้ว พร้อมป้ายชื่อ สสอ.เมืองตรัง รายละเอียด
15 ธ.ค. 59
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านน้ำผุด สสอ.เมืองตรัง รายละเอียด
15 ธ.ค. 59
    ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี รายละเอียด
15 ธ.ค. 59
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
15 ธ.ค. 59
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รายละเอียด
09 ธ.ค. 59
    ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 รพ.ตรัง รายละเอียด
29 พ.ย. 59
    ประกวดราคาจ้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง รพ.สต.ช่อง อ.นาโยง รายละเอียด
29 พ.ย. 59
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รพ.กันตัง รายละเอียด
29 พ.ย. 59
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.กันตัง รายละเอียด
29 พ.ย. 59
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องกรองอากาศสำหรับห้องสะอาด สำหรับเตรียมสารอาหารให้ทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด รพ.ตรัง รายละเอียด
29 พ.ย. 59
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
25 พ.ย. 59
    ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน รายละเอียด
25 พ.ย. 59
    ราคากลางปรับปรุง สสจ. รายละเอียด
25 พ.ย. 59
    ราคากลางรถุโดยสาร 12 ที่นั่ง รายละเอียด
25 พ.ย. 59
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 อ.สิเกา รายละเอียด
23 พ.ย. 59
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 สสจ.ตรัง รายละเอียด
22 พ.ย. 59
    สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จำนวน 1 แห่ง สสจ.ตรัง รายละเอียด
22 พ.ย. 59
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สสจ.ตรัง รายละเอียด
18 พ.ย. 59
    สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รพ.หาดสำราญฯ รายละเอียด
18 พ.ย. 59
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) รพ.หาดสำราญฯ รายละเอียด
18 พ.ย. 59
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใน) รพ.หาดสำราญฯ รายละเอียด
18 พ.ย. 59
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน) รพ.หาดสำราญฯ รายละเอียด
18 พ.ย. 59
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง) รพ.หาดสำราญ รายละเอียด
18 พ.ย. 59
    สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รพ.หาดสำราญ รายละเอียด
18 พ.ย. 59
    สอบราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร
      จำนวน 1 หลัง รพ.หาดสำราญ
รายละเอียด
18 พ.ย. 59
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา รพ.หาดสำราญฯ รายละเอียด
18 พ.ย. 59
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยตำบลตะเสะ อ.หาดสำราญ รายละเอียด
18 พ.ย. 59
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.ตรัง รายละเอียด
11 พ.ย. 59
    รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ (ราคาอ้างอิง) รพ.ห้วยยอด รายละเอียด
11 พ.ย. 59
    ราคากลาง รพ.สต.ช่อง รายละเอียด
11 พ.ย. 59
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายละเอียด
11 พ.ย. 59
    รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง รพ.สต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ รายละเอียด
10 พ.ย. 59
    สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) อ.สิเกา รายละเอียด
08 พ.ย. 59
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูรั้วพร้อมป้ายชื่อและธงชาติ ถนนคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,782 ตารางเมตร และรั้วตาข่ายถัก
      ความยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร สสอ.เมืองตรัง
รายละเอียด
08 พ.ย. 59
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร อ.เมืองตรัง รายละเอียด
07 พ.ย. 59
    ราคากลาง ก่อสร้าง รพ.สต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ รายละเอียด
31 ต.ค. 59
    แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
26 ต.ค. 59
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
28 ต.ค. 59
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รพ.ห้วยยอด รายละเอียด
17 ต.ค. 59
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
13 ต.ค. 59
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน รพ.ตรัง รายละเอียด
11 ต.ค. 59
    สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายใน รพ.กันตัง พื้นที่โดยประมาณ 6,349 ตารางเมตร รายละเอียด
11 ต.ค. 59
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย รพ.กันตัง รายละเอียด
04 ส.ค. 59
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
22 ก.ค. 59
    ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์รวมศูนย์ 10 เตียงจำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
21 มิ.ย. 59
    สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
19 พ.ค. 59
    สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 6 รายการ รพ.ตรัง รายละเอียด
      รายงานผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายการก่อสร้าง อาคารตึกคนไข้นอก (O.P.D) โรงพยาบาล 30 เตียง ณ รพ.ย่านตาขาว รายละเอียด
      ขอดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารตึกคนไข้นอก (O.P.D) โรงพยาบาล 30 เตียง จำนวน 1 หลัง ณ รพ.ย่านตาขาว โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
      รายงานผลการดำเนินการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการก่อสร้างอาคารตึกคนไข้นอก(O.P.D) โรงพยาบาล 30 เตียง
      ณ รพ.ย่านตาขาว (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด
      สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 4 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 7 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 7 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
      สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ รพ.กันตัง รายละเอียด
      สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รายละเอียด
      สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านเกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่พร้อมบดอัด สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,054 ตารางเมตร รพ.กันตัง รายละเอียด
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง X-Ray flu C-Arm จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาจ้างงานบริการปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก รพ.หาดสำราญ รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดสว่านลม Compact Air Drive พร้อม สาย Double hose จำนวน 2 ชุด รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อะไหล่เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 รายการ รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อม เครื่องช่วยหายใจ (Anesthesia machine and ventilator) รพ.ตรัง รายละเอียด
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตึกคนไข้นอก รพ.ย่านตาขาว รายละเอียด
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียด
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ขนาด 24 ห้อง (12 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 696 ตารางเมตร
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.กันตัง
รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
      ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ประมาณ 300 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      (e-bidding) รพ.สต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
รายละเอียด
      ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ขนาด 24 ห้อง (12 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 696 ตารางเมตร
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.กันตัง
รายละเอียด
      ประกวดราคาจ้างระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนเร่ง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 430 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
      รพ.นาโยง
รายละเอียด
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตึกคนไข้นอก (O.P.D.)โรงพยายาล 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,125 ตารางเมตร
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding)
รายละเอียด
      สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 73,000 แถบ รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาจ้างขนย้ายพร้อมกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2559 รพ.ตรัง รายละเอียด
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ประมาณ 300 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      (e-bidding) รพ.สต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
รายละเอียด
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ขนาด 24 ห้อง (12 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 696 ตารางเมตร
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.กันตัง
รายละเอียด
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ประมาณ 300 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
      (e-bidding) รพ.สต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
รายละเอียด
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบตั้งพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       รายละเอียด
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) รพ.ห้วยยอด รายละเอียด
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ๔ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง
      โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รพ.ตรัง
รายละเอียด
      ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) รพ.กันตัง รายละเอียด
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) สสอ.ปะเหลียน
รายละเอียด
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร
      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) สสอ.หาดสำราญ
รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สสจ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รพ.กันตัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย๊ก จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ อย่างต่อเนื่อง (Cardiac output) รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาจ้างงานบริการทำความสะอาดพื้น  รพ.กันตัง รายละเอียด
      สอบราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย รพ.กันตัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รพ.ตรัง รายละเอียด
      TOR การจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง รพ.สิเกา รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.กันตัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทันตกรรม รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล รพ.ตรัง รายละเอียด
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รพ.กันตัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า) จำนวน 2 รายการ รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมเครื่องวัด O2 ในเลือด รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหนีบหลอดเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 1 ชุด รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ระบบ print and cut ขนาด 29 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกรอหยดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 20 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้มีสารสีเหลือง จำนวน 685 กล่อง รพ.ตรัง รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ รพ.หาดสำราญ รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ฟัน) จำนวน 1 รายการ รพ.หาดสำราญ รายละเอียด
      สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ รพ.สิเกา รายละเอียด
      สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 60 ปอนด์ รพ.สิเกา  รายละเอียด
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) รพ.ปะเหลียน  รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ รพ.กันตัง  รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.กันตัง  รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตู้อบแห้งอุปกรณ์/สายยาง จำนวน 1 เครื่อง (รพ.ตรัง)  รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สำหรับถ่างขยายในการผ่าตัด กระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 1 ชุด (รพ.ตรัง)  รายละเอียด
      สอบราคาซื้อโรงงาน ตู้ Container จำนวน 1 ตู้ (รพ.ตรัง)  รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (รพ.ตรัง)  รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน O2 sat จำนวน 2 เครื่อง (รพ.ตรัง)  รายละเอียด
      ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล) รพ.หาดสำราญ  รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายละเอียด
      สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาตึกให้บริการผู้ป่วย รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 8 รายการ รพ.หาดสำราญ 
รายละเอียด
       สอบราคาจ้างทำป้ายข้อมูลติดต่อการใช้บริการสุขภาพ จำนวน 56,000 แผ่น รพ.ตรัง  
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ อะไหล่เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 รายการ รพ.ตรัง 
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง รพ.ตรัง  
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ Non-Invasive จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง  
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ รพ.ตรัง  
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fatal dropper) จำนวน 2 เครื่อง รพ.ตรัง
รายละเอียด
       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง สสจ.ตรัง
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบ image vault Dimension จำนวน 6 รายการ รพ.ตรัง
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด (Transfer Incubator) จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ รพ.กันตัง
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สสจ.ตรัง
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.กันตัง
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไต จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
รายละเอียด
       สอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กระเป๋าในการออกปฏิบัติงาน (พร้อมเครื่องและอุปกรณ์) จำนวน 108 ใบ
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฝังรากฟันเทียม (Imphant) จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
รายละเอียด
       ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปี 2558 รพ.ตรัง
รายละเอียด
       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน รพ.ห้วยยอด
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.กันตัง
       (รับเอกสาร 22 ต.ค. 57 - 3 พ.ย. 57 ยื่นซอง 22 ต.ค. 57 - 3 พ.ย. 57 เปิดซอง 5 พ.ย. 57)
รายละเอียด
       ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การก่อสร้าง รพ.สต. คลองชีล้อม แบบเลขที่ 10746 จำนวน 1 หลัง
       ซื้อเอกสาร 15-27 ตค. 57 ยื่นซอง 31 ตค. 57
รายละเอียด
       ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.ไม้ฝาด อ.สิเกา
       (ซื้อเอกสาร 29 ก.ย. - 7 ต.ค. 57 ดูสถานที่ 8 ต.ค. 57 ยื่นซอง 13 ต.ค. 57 เสนอราคา 17 ต.ค. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาจ้างทำรั่ว รพสต.เจ้าพะ รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 10 - 23 ก.ย. 57 ยื่นซอง 10 - 23 ก.ย. 57 เปิดซอง 24 ก.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 10 - 23 ก.ย. 57 ยื่นซอง 10 - 23 ก.ย. 57 เปิดซอง 24 ก.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ใช้สอย  รพ.กันตัง
       (รับเอกสาร 16 - 26 ก.ย. 57 ยื่นซอง 16 - 26 ก.ย. 57 เปิดซอง 29 ก.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย  รพ.กันตัง
       (รับเอกสาร 16 - 26 ก.ย. 57 ยื่นซอง 16 - 26 ก.ย. 57 เปิดซอง 29 ก.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบแก๊สเอธีลีนออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 29 ส.ค. 57 - 15 ก.ย. 57 ยื่นซอง 29 ส.ค. 57 - 15 ก.ย. 57 เปิดซอง 16 ก.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารระบาดวิทยา จำนวน 1 หลัง รพ.กันตัง
       (รับเอกสาร 6-21 ส.ค. 57 ยื่นซอง 6-25 ส.ค. 57 เปิดซอง 26 ส.ค. 57)
รายละเอียด
       ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารตึกพิเศษ 29 เตียง พร้อมทางเดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รพ.กันตัง
       (ซื้อเอกสาร 5-14 ส.ค. 57 ยื่นซอง 20 ส.ค. 57 เสนอราคา 25 ส.ค. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รพ.กันตัง
       (รับเอกสาร 31 ก.ค. 57 - 13 ส.ค. 57 ยื่นซอง 31 ก.ค. 57 - 14 ส.ค. 57 เปิดซอง 15 ส.ค. 57)
รายละเอียด
       ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร รพ.ห้วยยอด
       (รับ/ซื้อเอกสาร 8 - 18 ก.ค. 57 ยื่นซอง 25 ก.ค. 57 เสนอราคา 31 ก.ค. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดค่าดัชนีชี้วัดความรุนแรงของอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ (Fraction flow reserve)
       จำนวน 2 เครื่อง รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 8 ก.ค. - 31 ก.ค. 57 ยื่นซอง 8 ก.ค. - 31 ก.ค. 57 เปิดซอง 1 ส.ค. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกอากาศ (Hepa filter) จำนวน 2 เตียง รพ.ตรัง
       ((รับเอกสาร 8 ก.ค. - 22 ก.ค. 57 ยื่นซอง 8 ก.ค. - 22 ก.ค. 57 เปิดซอง 23 ก.ค. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 8 ก.ค. - 22 ก.ค. 57 ยื่นซอง 8 ก.ค. - 22 ก.ค. 57 เปิดซอง 23 ก.ค. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้ามจับสำหรับยิงนิ่วโดยใช้พลังงาน (Pneumatic Handpiece Pn) จำนวน 1 ตัว รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 15 ก.ค. - 28 ก.ค. 57 ยื่นซอง 15 ก.ค. - 28 ก.ค. 57 เปิดซอง 29 ก.ค. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 27 มิ.ย. - 10 ก.ค. 57 ยื่นซอง27 มิ.ย. - 10 ก.ค. 57 เปิดซอง 15 ก.ค. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดสัญญาณชีพ (Bedside monitor) จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร12 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 57 ยื่นซอง12 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 57 เปิดซอง 26 มิ.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ผ้าห่มควบคุมอุณหภูมิ (ฺBair Huqqer) จำนวน 2 ชุด รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร12 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 57 ยื่นซอง12 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 57 เปิดซอง 27 มิ.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือสอดใส่ลวดมัดกระดูกจำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 4 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 57 ยื่นซอง 4 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 57 เปิดซอง 20 มิ.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกอากาศ (Hepa filter) จำนวน 5 เครื่อง รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 4 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 57 ยื่นซอง 4 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 57 เปิดซอง 20 มิ.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องชันสูตรพลิกศพ รพ.รัษฎา
       (รับเอกสาร 23 พ.ค. - 2 มิ.ย. 57 ยื่นซอง 23 พ.ค. - 2 มิ.ย. 57 เปิดซอง 3 มิ.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 21 พ.ค. - 9 มิ.ย. 57 ยื่นซอง 21 พ.ค. - 9 มิ.ย. 57 เปิดซอง 10 มิ.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 20 พ.ค. - 6 มิ.ย. 57 ยื่นซอง 20 พ.ค. - 6 มิ.ย. 57 เปิดซอง9มิ.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 19 พ.ค. - 2 มิ.ย. 57 ยื่นซอง 19 พ.ค. - 2 มิ.ย. 57 เปิดซอง 3 มิ.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งจำนวน 7 รายการ รพ.กันตัง
       (รับเอกสาร 19 พ.ค. - 3 มิ.ย. 57 ยื่นซอง 19 พ.ค. - 4 มิ.ย. 57 เปิดซอง 5 มิ.ย. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.กันตัง
       (รับเอกสาร 19 พ.ค. - 2 มิ.ย. 57 ยื่นซอง 19 พ.ค. - 3 มิ.ย. 57 เปิดซอง4มิ.ย. 57)
รายละเอียด
       ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.ไม้ฝาด อ.สิเกา
รายละเอียด
       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน อ.ปะเหลียน
       (รับเอกสาร 12 - 26 มี.ค. 57 ยื่นซอง 28 มี.ค. 57 เปิดซอง 2 เม.ย.57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อผ้าผู้ป่วย จำนวน 70 รายการ รพ.กันตัง
       (รับเอกสาร 6 - 24 มี.ค. 57 ยื่นซอง 6 - 25 มี.ค. 57 เปิดซอง 26 มี.ค. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ รพ.กันตัง
       (รับเอกสาร 3 - 17 มี.ค. 57 ยื่นซอง 3 - 18 มี.ค. 57 เปิดซอง 19 มี.ค. 57)
รายละเอียด
       สอบราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 903 เครื่อง รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 25 ก.พ. 57 - 13 มี.ค. 57 ยื่นซอง 25 ก.พ. 57 - 13 มี.ค. 57 เปิดซอง 14 มี.ค. 57)
รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดขนาดเล็กแขวนเพดานชนิดโคมเดี่ยวหลอดแอลอีดี จำนวน 1 ตัว รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 24 ก.พ. 57 - 10 มี.ค. 57 ยื่่นซอง 24 ก.พ. 57 - 10 มี.ค. 57 เปิดซอง 11 มี.ค. 57)
รายละเอียด
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟันจำนวน 1 ชุด รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 24 ก.พ. 57 - 10 มี.ค. 57 ยื่่นซอง 24 ก.พ. 57 - 10 มี.ค. 57 เปิดซอง 11 มี.ค. 57)
รายละเอียด
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฯ รพสต.บางสัก            รายละเอียด
      สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ย่านซื่อ            รายละเอียด
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ใช้สอย
รายละเอียด
        ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาการอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.ไม้ฝาด
       (ซื้อเอกสาร 19 ก.ย. - 27 ก.ย.56 ยื่นเอกสาร 7 ต.ค. 56)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 16 ก.ย. - 26 ก.ย.56 ยื่นซอง16 ก.ย. - 26 ก.ย.56 เปิดซอง 27 ก.ย. 56)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผ่าตัดดึงหน้าท้อง รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 30 ส.ค. - 16 ก.ย.56 ยื่นซอง 30 ส.ค. - 16 ก.ย.56 เปิดซอง 18 ก.ย. 56)
รายละเอียด
        สอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงนึ่ง ่ รพ.หาดสำราญ
       (ซื้อแบบ 30 ส.ค. - 11 ก.ย.56 ยื่นซอง 30 ส.ค. - 12 ก.ย.56 เปิดซอง 17 ก.ย. 56)
รายละเอียด
        สอบราคาจ้างงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม รพ.หาดสำราญ
       (ซื้อแบบ 30 ส.ค. - 11 ก.ย.56 ยื่นซอง 30 ส.ค. - 12 ก.ย.56 เปิดซอง 17 ก.ย. 56)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจเด็กโต - ผู้ใหญ่ (Ventilator CMV) จำนวน 2 เครื่อง รพ.ตรัง
       (ยื่นซอง20 ส.ค. - 3 ก.ย.56 เปิดซอง 5 ก.ย. 56)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม. สสจ.ตรัง
       (ยื่นซอง19 ส.ค. - 30 ส.ค.56)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตัวจับคลิบหนีบหลอดเลือด จำนวน 1 ชุด รพ.ตรัง
       (ยื่นซอง11 ก.ค. - 26 ก.ค.56 เปิดซอง 30 ก.ค. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดศูนย์กลางติดตามสัญญาณชีพพร้อม Bedside mornitor จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (ยื่น 3 1 ก.ค. ประมูล 14 ส.ค. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (ยื่น 3 1 ก.ค. ประมูล 14 ส.ค. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำไอน้ำ (Boiler) ขนาดไม่น้อยกว่า125 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (ยื่น 17 ก.ค.56 ประมูล 30 ก.ค. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องหัวใจปอดเทียมพร้อมปรับอุณหภูมิ ร่างกาย (Heart Lung machine จำนวน 1 เครื่อง
        รพ.ตรัง
       (ยื่น 18 ก.ค.56 ประมูล 30 ก.ค. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การงานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 120 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (ยื่นซอง28 มิ.ย.- 10 ก.ค.56 เปิดซอง12 ก.ค. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดสัญญาณชีพ (Transfer Monitoring) จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (ยื่นซอง28 มิ.ย.- 15 ก.ค.56 เปิดซอง 17 ก.ค. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 116 เครื่อง รพ.ตรัง
       (ยื่นซอง28 มิ.ย.- 15 ก.ค.56 เปิดซอง 17 ก.ค. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.ตรัง
       (ยื่นซอง 13 มิ.ย.- 26 มิ.ย..56 เปิดซอง 28 มิ.ย. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สสจ.ตรัง
       (ยื่นซอง 13 มิ.ย.- 26 มิ.ย..56 เปิดซอง 28 มิ.ย. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (ยื่นซอง23 เม.ย.- 7 พ.ค.56 เปิดซอง 9 พ.ค. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า (Electric traction machine จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (ยื่นซอง23 เม.ย.- 14 พ.ค.56 เปิดซอง16พ.ค. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่อง รพ.ตรัง
       (ยื่นซอง24 เม.ย.- 7 พ.ค.56 เปิดซอง 8 พ.ค. 56 )
รายละเอียด
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.ตรัง
       (ยื่นซองยื่นซอง23 เม.ย.- 15 พ.ค.56 เปิดซอง 17 พ.ค. 56 )
รายละเอียด
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครือ่งพยุงการทำงานของหัวใจด้วยบอลลูน (Intra aortic balloon pump)
        จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
       (ยื่น 8 พ.ค.56 ประมูล 29 พ.ค. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาจ้างการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ การจัดมหกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน สสจ.ตรัง
       (ยื่นซอง29 เม.ย.- 10 พ.ค.56เปิดซอง14พ.ค. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง รพ.ตรัง
       (ยื่นซอง18 เม.ย.- 30 เม.ย.56 เปิดซอง 2 พ.ค. 56 )
รายละเอียด
        ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 11 รายการ รพ.ตรัง
       (รับเอกสาร 11 เม.ย.- 23 เม.ย.56 ยื่นเอกสาร 30 เม.ย. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อเครื่องหยอดเหรียญถุงยางอนามัยและถุงยางอนามัย สสจ.ตรัง
       (ยื่นซอง10 เม.ย.- 24 เม.ย.56 เปิดซอง25เม.ย. 56 )
รายละเอียด
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.ตรัง
       (ยื่นเอกสาร19 เม.ย. ประมูล 30 เม.ย. 56 )
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 14 เครื่อง สสจ.ตรัง
       (ยื่นซอง3 เม.ย.- 18 เม.ย.56 เปิดซอง 19 เม.ย. 56 )
รายละเอียด
        ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง จำนวน 1 รายการ รพ.ปะเหลียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
       (ดูสถานที่ 11 เม.ย. 56 ยื่นเอกสาร 18 เม.ย. 56)
รายละเอียด
        ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน พร้อมต่อเติมอาคารชั้นล่าง ณ รพ.สต.หนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
       (ดูสถานที่ 1 มี.ค. 56 ยื่นเอกสาร 7 มี.ค. 56 เสนอราคา 15 มี.ค. 56)
รายละเอียด
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.ตรัง
       (ยื่นเอกสาร 15 ก.พ. ประมูล 28 ก.พ. 56)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รพ.ตรัง
       (ยื่นซอง25 ม.ค.- 11 ก.พ. 56 เปิดซอง 13 ก.พ. 56)
รายละเอียด
        ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอโรคยศาล จำนวน 1 หลัง รพ.ห้วยยอด
       (ดูสถานที่ 5 ก.พ. 56 ยื่นซอง 8 ก.พ. 56 เสนอราคา 12 ก.พ. 56)
รายละเอียด
        ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 หลัง รพ.ห้วยยอด
        (ดูสถานที่ 5 ก.พ. 56 ยื่นซอง 8 ก.พ. 56 เสนอราคา 12 ก.พ. 56)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในการส่งต่อ/ขนย้ายผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ รพ.ตรัง
        (ยื่นซอง20 ธ.ค. 55- 4 ม.ค. 56 เปิดซอง 8 ม.ค. 56)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 3 รายการ รพ.ตรัง
        (ยื่นซอง20 ธ.ค.55 - 8 ม.ค. 56 เปิดซอง10 ม.ค. 56)
รายละเอียด
        สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สสจ.ตรัง
        (ยื่นซอง9 ม.ค. 56 - 11 ม.ค. 56 เปิดซอง 14 ม.ค. 56)
รายละเอียด
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดทางช่องท้องแบบใช้กล้องวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง รพ. ตรัง
        (ยื่นเอกสารประกวดราคา 17 ม.ค. 56 ประมูลซื้อ 24 ม.ค. 56)
รายละเอียด
        ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร จำนวน 1 หลัง รพ.ห้วยยอด
        (ยื่นซอง25 ธันวาคม 2555 เสนอราคา 27 ธันวาคม 2555)
รายละเอียด
        สอบราคาจ้างขนย้ายพร้อมกำจัดขยะติดเชื้อ รพ.ตรัง
        (ยื่นซองสอบราคา 6 - 17 ธันวาคม 2555 เปิดซอง19 ธันวาคม 2555)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ อะไหล่เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 รายการ รพ.ตรัง
        (ยื่นซองสอบราคา 7 - 18 ธันวาคม 2555 เปิดซอง 20 ธันวาคม 2555)
รายละเอียด
        สอบราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 791 เครื่อง รพ.ตรัง
        (ยื่นซองสอบราคา 7 - 19 ธันวาคม 2555 เปิดซอง 21 ธันวาคม 2555)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง รพ.ตรัง
        (ยื่นซองสอบราคา 13 - 24 ธันวาคม 2555 เปิดซอง 26 ธันวาคม 2555)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือเจาะ ตัด กรอ กะโหลกศีรษะ (Craniotome) จำนวน 1 เครื่อง
        (ยื่นเอกสารประกวดราคา 19 พฤศจิกายน 2555)
รายละเอียด
        การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร รพสต.หนองบัว พร้อมต่อเติมอาคารชั้นล่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        (ยื่นเอกสารประกวดราคา 26 กันยายน 2555)
รายละเอียด
        การประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอโรคยศาล จำนวน 1 หลัง ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง
        (ยื่นเอกสารประกวดราคา 21 กันยายน 2555)
รายละเอียด
        การประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 1 หลัง ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง
        (ยื่นซอง 24 สิงหาคม 2555)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด รพ.ตรัง
        (ยื่นซอง 24 กค.-7 สค. 55 เปิดซอง 9 ส ค. 55)
รายละเอียด
        สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
        (รับเอกสาร 21-29 มิย. 55 สอบราคา 2-4 กค. 55 เปิดซอง 5 กค. 55)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อเครื่องหยอดเหรียญและถุงยางอนามัย สสจ.ตรัง
        (รับเอกสาร 21-29 มิย. 55 สอบราคา 2-4 กค. 55 เปิดซอง 5 กค. 55)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 27/06/55)
รายละเอียด
        สอบราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 510 เครื่อง รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 14/06/55)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 14/06/55)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 14 ชุด รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 18/06/55)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 17/01/55)
รายละเอียด
        สอบราคาจ้างขนย้ายพร้อมกำจัดขยะติดเชื้อ รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 15/12/54)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจมวลกระดูก จำนวน 1 เครื่อง รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 30/11/54)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 1 เครื่อง รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 27/10/54)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันลูกตาระบบอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสชนิดใช้ลมเป่า จำนวน1เครื่อง
        รพศ.ตรัง (สอบราคา 28/10/54)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมระบบอ่านข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
        (Holter Moniter) จำนวน 1 เครื่อง รพศ.ตรัง (สอบราคา 19/10/54)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 2 เครื่อง รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 13/10/54)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อะไหล่เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 รายการ รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 01/09/54)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 02/09/54)
รายละเอียด
        ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดถ่ายทอดสัญญาณกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่และกล้องส่องตรวจรักษากระเพาะ
        อาหาร จำนวน 1 ชุด รพศ.ตรัง (สอบราคา 02/09/54)
รายละเอียด
        ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จำนวน 1 เตียง รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 05/09/54)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Respirator) รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 16/08/54)  
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง รพศ.ตรัง (สอบราคา 16/08/54)  
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อม O2 sat จำนวน 4 เครื่อง รพศ.ตรัง
        (สอบราคา 16/08/54)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยทำงานของหัวใจ ชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า (Intra Aortic
        Balloon Pump) จำนวน 1 เครื่อง (สอบราคา 10/08/54)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง
        รพศ.ตรัง (สอบราคา 10/08/54)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จักรยานปั่นมือเท้า จำนวน 1 คัน รพศ.ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 4 ชุด รพศ.ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Syringe pump)
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สสจ.ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง รพศ.ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง รพศ.ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ครั้งที่ 2) รพศ.ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน27 เครื่อง รพศ.ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ รพศ.ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ "เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 ชุด" ครั้งที่ 3
        รพศ.ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง "สารกรองเรซิ่น จำนวน 3,500 ลิตร " รพศ.ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รพศ.ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ "เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 ชุด"
        รพศ.ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "จำนวน 3 รายการ" หน่วยงาน รพศ. ตรัง
รายละเอียด
        สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (ABR) รพศ.ตรัง
รายละเอียด
        ประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเลคทรอนิคส์ ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ณ โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง
รายละเอียด
        ประกวดราคาด้วยวิธีอิลเคทรอนิคส์ ก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก อุบัติเหุตฉุกเฉิน
รายละเอียด
 
      จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก หน่วยงาน รพ.ตรัง
รายละเอียด