สรุปข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

จังหวัดตรัง

     
การใช้ยาสมุนไพร
บริการแพทย์แผนไทย
(ในสถานบริการ)
บริการแพทย์แผนไทย
(นอกสถานบริการ)
บริการแพทย์แผนไทย
(แม่หลังคลอด)

 

ข้อมูลบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ประมวลผลวันที่ 2014-10-10 10:32:24

* การใช้งาน คลิกที่ชื่อหน่วยบริการ เปิด-ปิด แสดงข้อมูลรายเดือน

ที่มา : ข้อมูล 21 แฟ้ม Provis