เลื่อนประกาศรายชื่อ
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง