สธ.ตรัง ต้อนรับอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ในการศึกษาดูงานเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ ณ รพ.สต.หนองบัว อ.รัษฎา
   วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สธ.ตรัง ต้อนรับนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ในการการศึกษาดูงานเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ สำหรับสื่อมวลชน (Press tour) “การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดตรัง”


   สธ.ตรัง ร่วมยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ในการการศึกษาดูงานเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ สำหรับสื
   วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.oo น. สธ.ตรัง ร่วมยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ในการศึกษาดูงานเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ สำหรับสื่อมวลชน (Press tour) “การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดตรัง”


   สธ.ตรัง จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านอาหาร เพื่อการต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๑
   ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สธ.ตรัง โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบการด้านอาหาร เพื่อการต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม จรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง