สธ.ตรัง ร่วมยกร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง
    วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น. ณ ห้องประชุมเสรี หงษ์หยก สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง เข้าพบ นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อหารือ การยกร่างมติสมัชชาสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ ประเด็น ลดพฤติกรรม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ้งจังหวัดตรัง จะมีแผนการจัดสมัชชาสุขภาพ ในช่วงเดือน พฤศจิกายนที่จะถึงนี้


   สธ.ตรัง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติก ตรังทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
    วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา o๘.๓o น. ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ จ.ตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง ร่วมกิจกรรม ตรังทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติก ด้วยการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดโฟมบรรจุอาหารในอุทยานแห่งชาติ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสวนสาธารณะและสถานที่ราชการ


   สธ.ตรัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
    วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สธ.ตรัง ร่วมกิจกรรม (ช่วงเย็น)ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธี