สธ.ตรัง ร่วมงานมหกรรมสุขภาพปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที ๑๒ "Primary we care คนปฐมภูมิหัวใจเพชร"
    ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ สธ.ตรัง นำโดยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง) , นายประสงค์ ปัญจเมธีกุล (สาธารณสุขอำเภอเมือง) ร่วมงานมหกรรมสุขภาพปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที ๑๒ "Primary WE CARE คนปฐมภูมิหัวใจเพชร" (วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


   สธ.ตรัง ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. รร.บ้านทุ่งกอ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
   วันที่ 18 มกราคม 2561 ของวันนี้ ณ รร.บ้านทุ่งกอ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยมีนายธีระศักดิ์ มักคุ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายอำเภอหาญสำราญ สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การต้อนรับ


   สธ.ตรัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การสนับสนุนเกษตรกร เพื่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระหว่างหน่วยงานกระทรวงต่างๆ "เนื่องด้วยโรงพยาบาลตรัง ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลนำร่องอาหารปลอดภัย ๕ แห่งของประเทศ"
   ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตรัง สธ.ตรัง นำโดยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง) , แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง) ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การสนับสนุนเกษตรกร เพื่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระหว่างหน่วยงานกระทรวงต่างๆ "เนื่องด้วยโรงพยาบาลตรัง ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลนำร่องอาหารปลอดภัย ๕ แห่งของประเทศ"